O Klubu
Zvětšit
KPM 2.ZO AVZO Karviná - č.404

Karvinský klub plastikových modelářů byl založen v roce 1984 Miroslavem Lazarem. Na inzerát v místním tisku se ozvalo několik nadšenců, které spojoval společný zájem. V roce 1985 uspořádali členové klubu první soutěž. Náplní práce klubu byly besedy, výlety, návštěvy soutěží.
Toto se daří dodržovat i v novodobé historii klubu. Naší členové se pravidelně účastní soutěží po celé republice i v zahraničí, pomáhají při bodování a organizaci, pořádají výstavy i tradiční domovskou soutěž "Model Karviná".

Že KPM není jen o modelaření dokazujeme výlety, společným opékáním klobásek nebo závody ve střelbě pod patronací naší domovské organizace 2.ZO AVZO Karviná, jejichž jsme všichni rovněž členy.

Scházíme se 1x týdně vždy v pátek od 17hod. v klubovně v budově Krajského střediska volného času Juventus Karviná, kde u kávy modelaříme a probíráme vše okolo modelů i mimo nich.
Každou středu probíhá v době od 17:30 do 19:30 dětský kroužek, který navštěvují i dospělí členové KPM Karviná a modelaří.